Возврат на главную страницу Возврат на главную страницу Возврат на главную страницу Возврат на главную страницу Возврат на главную страницу
Addresses / Kuibysheva St./Saint Petersburg, city
Kuybysheva Street

KUYBYSHEVA STREET (until 1918, Bolshaya Dvoryanskaya Street; until 1935, 1st Derevenskoy Bednoty Street), located between Troitskaya Square and Petrogradskaya Embankment, on the Petrogradskaya Side. The street was named after Soviet statesman V.V

Sampsonievsky Bridge

SAMPSONIEVSKY BRIDGE, (in 1918-1998 known as Svobody Bridge, Bridge of Freedom), over the Bolshaya Nevka, linking Kuybysheva Street and Finlandsky Avenue. The bridge was named after St. Sampson’s Cathedral

Troitskaya Square

TROITSKAYA SQUARE, called Kommuny Square from 1918 to 1923, then known as Revolyutsii Square until 1991, between Kamennoostrovsky Avenue and Kuybysheva Street. The square appeared in the early 18th century on Gorodskoy (present-day Petrogradsky)